Jacek Kosiński doradza spółce Lootena w projekcie będącym częścią programu PPP rewitalizacji Łodzi – budowa zespołu wielopoziomowych parkingów miejskich. Wniesione zostało odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące czynności prowadzonych przez Miasto Łódź. Stawiane przez nas zarzuty zostały, w trakcie rozprawy arbitrażowej, co do istoty uznane przez Miasto. Dzięki temu będzie można rozpocząć kolejny etap projektu, czyli wielostronne negocjacje obejmujące kwestie ekonomiczne, prawne i techniczne.