Pociągi zasilane zieloną energią to z pewnością niezwykle przyszłościowy kierunek. Łódzka Kolej Aglomeracyjna przeciera szlaki w tym zakresie.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna jest PIERWSZYM POLSKIM PRZEWOŹNIKIEM, KTÓRY PODPISAŁ Z PKP ENERGETYKA UMOWĘ NA DOSTAWĘ OKREŚLONEGO WOLUMENU ENERGII PRODUKOWANEJ Z OZE.

Kontrakt zakłada, że składy ŁKA w bieżącym roku wykorzystają zieloną energię w 30 proc., natomiast już w 2025 w 50 proc. Umowa przewiduje, że w kolejnych latach wolumen ten będzie wzrastał o 10 proc., tak aby w 2028 SKŁADY BYŁY W CAŁOŚCI ZASILANE ENERGIĄ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH.

Do tego rodzaju rozwiązań przymierzają się także inni przewoźnicy kolejowi.

Jest to tym bardziej istotne, gdy weźmie się pod uwagę, że kolej staje się coraz popularniejszym środkiem transportu – zwłaszcza między miastami. A wdrożenie na rynku kolejowym zasilania z energetyki odnawialnej wydaje się – w stosunku do innych środków lokomocji – w miarę proste.

Tym samym KOLEJ MA SZANSE STAĆ SIĘ SWEGO RODZAJU PREKURSOREM ZIELONEJ KOMUNIKACJI, opartej o rozwiązania przyjazne środowisku.