Zawarcie umowy z gminą pozwoli dłużej korzystać z systemu opustów – takie są najważniejsze założenia noweli, która trafiła już do Senatu.

Pod koniec stycznia Sejm przegłosował ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii. Jeżeli wejdzie on w życie, to umożliwi DALSZE KORZYSTANIE Z SYSTEMU OPUSTÓW.

Warunkiem skorzystania z tego rozwiązania będzie podpisanie do 31 marca tego roku umowy na zakup, montaż lub dofinansowanie mikroinstalacji Z JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Warto podkreślić, że warunek ten zostanie spełniony, jeżeli potencjalny prosument złoży oświadczenie sprzedawcy, iż zawarł taką umowę z samorządem.

Poza tym, aby nadal korzystać z systemu opustów trzeba będzie ZŁOŻYĆ PRAWIDŁOWY WNIOSEK O PRZYŁĄCZENIE INSTALACJI DO SIECI W TERMINIE DO 31 GRUDNIA 2023 ROKU.

Pozostaje liczyć na szybkie zakończenie procesu legislacyjnego, tak aby zainteresowani mieli jak najwięcej czasu na dopełnienie stosownych formalności.