Nowelizacja Prawa budowlanego, która weszła w życie 19 września zeszłego roku wprowadziła szereg istotnych zmian w tej ustawie. Niestety, ich stosowanie ciągle budzi sporo wątpliwości – zwłaszcza w zakresie interpretacji przepisów przejściowych. Niektóre z nich wyjaśnił niedawno Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Jedną z ważniejszych zmian wprowadzonych wspomnianą nowelizacją było ustalenie NOWEGO PODZIAŁU PROJEKTU BUDOWLANEGO, co pociągnęło za sobą wydanie rozporządzenia dotyczącego zakresu i formy projektu budowlanego.

Zgodnie z przepisami przejściowymi do noweli w okresie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie, inwestor do wniosku o pozwolenie na budowę MOŻE DOŁĄCZYĆ PROJEKT SPORZĄDZONY NA NOWYCH BĄDŹ STARYCH ZASADACH.

Zdaniem Głównego Inspektora WYBÓR TEN RZUTUJE NA PRZEBIEG CAŁEGO POSTĘPOWANIA – W TYM W ZAKRESIE ZMIANY POZWOLENIA NA BUDOWĘ.

Według przedstawionej opinii także w tym ostatnim przypadku ZACHODZI KONIECZNOŚĆ STOSOWANIA DOTYCHCZASOWYCH PRZEPISÓW.

Należy pamiętać, że przedstawiona INTERPRETACJA NIE MA CHARAKTERU WIĄŻĄCEGO I STANOWI JEDYNIE STANOWISKO GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO.