Niedawno Departament PPP w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej opublikował najnowszy raport o rynku partnerstwa publiczno-prywatnego. ZEBRANE DANE POKAZUJĄ, ŻE W KWESTII POPULARYZACJI PPP CIĄGLE POZOSTAJE BARDZO WIELE DO ZROBIENIA.

Według zaprezentowanych danych w II KWARTALE 2021 ROKU ZAWARTO DWIE UMOWY PARTNERSTWA o łącznej wartości 116 mln złotych, odnoszące się do budowy: płockiego centrum sportowo-rekreacyjnego oraz 40. mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna.

Każdy z tych kontraktów zawarto po wyłonieniu wykonawcy w trybie Prawa zamówień publicznych.

Co istotne w omawianym kwartale autorzy raportu nie zidentyfikowali rozpoczęcia nowych postępowań zmierzających do wyłonienia partnera prywatnego. Jednocześnie – licząc od 2017 roku – ODSETEK POZYTYWNIE ZAKOŃCZONYCH PROCEDUR UTRZYMUJE SIĘ NA POZIOMIE 38%.

Warto zasygnalizować, że od 2009 roku partnerstwo wykorzystano w piętnastu sektorach, a więc właściwie WE WSZYSTKICH OBSZARACH USŁUG PUBLICZNYCH. Poza tym podmiotami najaktywniej działającymi obszarze partnerstwa są gminy.