Za kilka miesięcy do Sejmu na trafić rządowy projekt ustawy o funduszach inwestujących w nieruchomości. Czy w związku z tym możemy spodziewać się rewolucji na rynku najmu?

Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna pod koniec lipca ruszą prace SPECJALNEGO ZESPOŁU POWOŁANEGO W CELU OPRACOWANIA PROJEKTU USTAWY O REITACH. W jego skład, oprócz reprezentantów różnych resortów, wchodzą także przedstawiciele NBP, Banku Gospodarstwa Krajowego, Komisji Nadzoru Finansowego czy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W projekcie mają zostać rozstrzygnięte takie kwestie, jak forma prawna funduszu i sposób jego opodatkowania, dopuszczalna grupa inwestorów oraz RODZAJ NIERUCHOMOŚCI, W KTÓRE BĘDĄ MOGŁY INWESTOWAĆ FUNDUSZE.

Celem autorów jest przede wszystkim ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI NA RYNKU NAJMU i tworzenie zachęt do długoterminowego oszczędzania.

Nie ma wątpliwości, że w polskim systemie prawa ZDECYDOWANIE BRAKUJE TEGO TYPU ROZWIĄZAŃ, stąd ich wprowadzenie jest bardzo dobrym pomysłem. Pytanie, na ile opracowane regulacje będą rzeczywiście odpowiadać na oczekiwania inwestorów.