Wprowadzenie w życie idei składających się na Polski Ład zdecydowanie wpłynie na sytuację na rynku nieruchomości. Tymczasem znamy coraz więcej szczegółów opracowywanych rozwiązań.

Jak podajeDziennik Gazeta Prawna w najbliższym czasie w wykazie prac programowych Rady Ministrów mają zostać ujęte projekty ustaw dotyczących BONU MIESZKANIOWEGO, GWARANCJI SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH ORAZ BUDOWY DOMU DO 70 MKW BEZ ZEZWOLENIA.

Wydaje się, że z punktu widzenia sytuacji na rynku nieruchomości kluczowe znaczenie będą miały dwie pierwsze ze wskazanych inicjatyw.

Zgodnie z zapowiedziami BONY MIESZKANIOWE MAJĄ POJAWIĆ SIĘ W TRZECH WARIANTACH: społecznym, rodzinnym i bonie mieszkaniowym plus. Z pierwszego będą mogli skorzystać nieposiadający własnego mieszkania, którzy jednocześnie mają ograniczoną zdolność kredytową. Drugi ma zostać przeznaczony przede wszystkim dla rodzin z trójką dzieci, natomiast ostatni będzie przyznawany po zakupie lokalu oraz po urodzeniu drugiego i kolejnych dzieci.

Natomiast program gwarancji kredytowych – przeznaczony dla POSIADAJĄCYCH ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ, ALE NIEMAJĄCYCH OSZCZĘDNOŚCI NA WKŁAD WŁASNY – zostanie dopiero opracowany przez rząd po uchwaleniu stosownej podstawy prawnej.