Na portalu „Prawo.pl” opublikowano krótką analizę poświęconą negatywnym wpływom przekształcenia użytkowania wieczystego we własność na finanse samorządowe. Rzeczywiście – szczególnie dla dużych miast – wpływy z opłat  za użytkowanie wieczyste stanowiły ważną pozycję w lokalnych budżetach. Co prawda ustawodawca przewidział, że w zamian za opłaty za użytkowanie wieczyste nowi właściciele będą musieli wpłacać opłaty przekształceniowe, jednak wiadomo, że nie zrekompensują one wpływów z użytkowania wieczystego. Wynika to przede wszystkim różnego rodzaju bonifikat oraz rozłożenia spłaty opłaty przekształceniowej na 20 lat, a więc na okres dużo krótszy, niż standardowe użytkowanie wieczyste. Biorąc pod uwagę rosnące koszty wypełniania zadań publicznych, czy ciągle powiększający się ich zakres właściwie pewne jest, że w najbliższych latach problem finansowania zadań własnych i zleconych samorządu terytorialnego pogłębi się. Tymczasem wydaje się, że najlepszym – aczkolwiek ciągle niedostatecznie dostrzeganym – sposobem rozwiązania tego problemu jest rozpoczęcie szerokiej współpracy z biznesem.

 

Niestety zarówno programy unijne, jak i rządowe – a także różnego rodzaju subwencje i dotacje – przestają być efektywnym źródłem pomocy finansowej dla samorządu. Niestety ciągle lokalne władze nie dostrzegają zalet szerokiej współpracy z biznesem przy realizacji zadań publicznych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Doświadczenie – także wielu państw europejskich – uczy, że taka współpraca pozwala przede wszystkim na poprawę jakości i efektywności świadczenia usług publicznych, przy jednoczesnym obniżeniu ich kosztów. I to właściwie we wszystkich obszarach. Jako jeden z wielu przykładów można podać realizowany w Krakowie projekt budowy cmentarza wraz z kolumbarium i domem pogrzebowym. W ramach PPP inwestycja jest realizowana przez konsorcjum trzech firm, które mają wyłączne prawo do pobierania zysku z inwestycji do 2041 roku. Natomiast samorząd dostarczył grunty pod inwestycję oraz przeprowadził stosowne prace przy infrastrukturze drogowej. To pokazuje jak niezwykle pojemną i elastyczną – a tym samym nadającą się do zastosowania w różnych sytuacjach – jest formuła partnerstwa publiczno-prywatnego.