Minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak w niedawnym wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej stwierdziła, że rząd nadal stawia na zwiększenie zastosowania partnerstwa publiczno-prywatnego do realizacji różnego rodzaju inwestycji. Oczywiście – co zresztą znajdowało zastosowanie w przypadku wszystkich poprzednich inicjatyw mających na celu popularyzację PPP – podstawowym argumentem za koniecznością zwiększenia ilości inwestycji publicznych realizowanych w ramach partnerstwa, jest spodziewany spadek wartości różnego rodzaju programów unijnych w najbliższej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej. Jednocześnie Minister zauważyła, że w Polsce ciągle w niewielkim stopniu wykorzystuje się partnerstwo do przeprowadzania inwestycji publicznych oraz zapowiedziała opracowanie kolejnych zmian w prawie mających na celu ułatwienie w korzystaniu z tej formuły. Niestety, jak dotąd, nie opublikowano ani żadnego projektu zmian w powyższym zakresie, ani nawet ich założeń, dlatego nie sposób komentować możliwych zmian.

 

W każdym razie pewne jest, że partnerstwo publiczno-prywatne stanowi nowoczesną formułę inwestowania środków publicznych, a samo obniżenie wysokości możliwego do uzyskania wsparcia finansowego z Unii nie musi stanowić głównego czynnika popularyzacji PPP. Wręcz przeciwnie. W końcu partnerstwo może zostać z powodzeniem zrealizowane przy współudziale środków europejskich. PPP należy więc postrzegać nie tyle, jako alternatywę dla pieniędzy unijnych, ale jako zupełnie inną filozofię przeprowadzania inwestycji publicznych – pozwalającą na efektywną współpracę rządu lub samorządu z prywatnymi przedsiębiorcami, przy swobodzie w podziale zadań i ryzyk. Co niezwykle istotne, partnerstwo publiczno-prywatne najczęściej nie ogranicza się do samej realizacji zadania, ale jest nastawione na jego obsługę nawet przez kilkanaście lat. Stąd też dobrze skonstruowana umowa PPP pozwala zarówno na dużo efektywniejsze wydatkowanie środków publicznych, jak i na rozwój biznesu, a co za tym idzie np. pojawienie się nowych miejsc pracy. W związku z tym zapowiedzi rządu i prowadzona od kilku lat polityka w zakresie PPP, dają przedsiębiorcom nowe perspektywy na rozwój ich działalności. Pozostaje tylko życzyć – zarówno potencjalnym partnerom prywatnym, jak i publicznym – odwagi we wchodzeniu na ścieżkę PPP.