Takie rzeczy tylko w naszej Kancelarii!
Dziś, tj. 13 lipca odebraliśmy dla swojego Klienta ostateczne pozwolenie na budowę galerii handlowej. Po zakończeniu budowy powstanie obiekt handlowy o powierzchni około 10 tys. GLA. Jednak sam ten fakt nie jest niczym nadzwyczajnym. Jest to dla nas szczególny sukces ponieważ dotyczy nieruchomości (1) objętej ograniczeniami zabudowy z uwagi na położenie w strefie ochrony uzdrowiskowej; (2) co więcej, część nieruchomości jest położona na obszarze objętym ochroną przyrody; (3) dodatkowo, istniejące już zabudowania objęte są ścisłą ochroną konserwatora zabytków.

Ostateczne uzyskanie pozwolenia na budowę obiektu przy tak szczególnych uwarunkowaniach nie byłoby możliwe bez PEŁNEGO POSZANOWANIA I OCHRONY WARTOŚCI, KTÓRE WYNIKAJĄ Z POWYŻSZYCH oraz bez PRZEDSTAWIENIA RZETELNEJ ANALIZY I ARGUMENTÓW PRAWNYCH, które przekonały:
– Ministerstwo Zdrowia,
– Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska,
– konserwatora zabytków oraz
– władze samorządowe.

W sprawę zaangażowany był silny zespół naszej Kancelarii, między innymi mec. Dr Aleksandra Błaszczyńska-Śmigielska z biura w Krakowie oraz adw. Jacek Kosiński z centrali w Warszawie.