Publikacje

Jesteśmy autorami licznych opinii i komentarzy eksperckich z obszarów specjalizacji naszej Kancelarii. Staramy się w sposób fachowy, ale jednocześnie przystępny tłumaczyć zawiłości przepisów prawnych i pokazywać ich zastosowanie w praktyce. Współpracujemy na bieżąco z wieloma prestiżowymi i opiniotwórczymi mediami. Poniżej znajdziecie Państwo wybrane publikacje członków naszego zespołu.

24 lipca 2020
Autor: Jacek Kosiński

RETAIL JOURNAL: Pandemia zachwiała rynkiem nieruchomości, ale na razie nie doprowadziła do rewolucji

RETAIL JOURNAL: Pandemia zachwiała rynkiem nieruchomości, ale na razie nie doprowadziła do rewolucji

Jak pandemia i wprowadzone w związku z nią restrykcje, wpłynęły na rynek nieruchomości, w szczególności centrów handlowych

6 lipca 2020
Autor: Jacek Kosiński

PRAWO BUDOWLANE: Kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy z uwagi na niewykonanie świadczenia pieniężnego

PRAWO BUDOWLANE: Kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy z uwagi na niewykonanie świadczenia pieniężnego

W związku z ostatnią uchwałą Sądu Najwyższego zastrzeganie kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy z powodu braku zapłaty (niespełnienia…

6 kwietnia 2020
Autor: Jacek Kosiński

DYSKUSJA BIZ: Ułatwienia w budowie obiektów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

DYSKUSJA BIZ: Ułatwienia w budowie obiektów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Jednym z obszarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 jest budownictwo. Art. 12 specustawy dot. przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U.2020.374 z…

1 kwietnia 2020
Autor: Jacek Kosiński

DYSKUSJA BIZ: PPP w praktyce, czyli od czego zacząć: analiza inwestycji, wybór partnera prywatnego

DYSKUSJA BIZ: PPP w praktyce, czyli od czego zacząć: analiza inwestycji, wybór partnera prywatnego

Rosnące koszty inwestycji – właściwie w każdej dziedzinie objętej działalnością samorządu terytorialnego – karzą poszukiwać co raz to…

4 lutego 2020
Autor: Jacek Kosiński, Konrad Dyda

RZECZPOSPOLITA: Pięć lat na stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę

RZECZPOSPOLITA: Pięć lat na stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę

Po upływie pięciu lat od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji budowlanej, inwestor zyska pewność, że nie zostanie ona wzruszona

6 maja 2019
Autor: Jacek Kosiński

DYSKUSJA BIZ: Uwłaszczenie użytkowników wieczystych: Bilbord i kiosk to koszty i problemy dla dewelopera

DYSKUSJA BIZ: Uwłaszczenie użytkowników wieczystych: Bilbord i kiosk to koszty i problemy dla dewelopera

W Nowy Rok doszło – z mocy prawa – do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo ich…

6 lutego 2019
Autor: Jacek Kosiński

DYSKUSJA BIZ: Problemy z przekształceniem – jedna z kluczowych zmian na rynku nieruchomości

DYSKUSJA BIZ: Problemy z przekształceniem – jedna z kluczowych zmian na rynku nieruchomości

Bez zaświadczenia nic nie można zrobić z przekształconymi nieruchomościami

9 stycznia 2019
Autor: Jacek Kosiński

PRAWO.PL: Ujednolicenie i uproszczenie prawa budowlanego pilnie potrzebne

PRAWO.PL: Ujednolicenie i uproszczenie prawa budowlanego pilnie potrzebne

Nie udało się osiągnąć nawet niewielkiej części z zakładanych celów programu „Mieszkanie+”, a „lex deweloper” spotyka się z…

19 grudnia 2017
Autor: Jacek Kosiński

DZIENNIK GAZETA PRAWNA: Inwestycje w miastach mogą się stać łatwiejsze

DZIENNIK GAZETA PRAWNA: Inwestycje w miastach mogą się stać łatwiejsze

Daleko posunięte restrykcje dotyczące obrotu ziemią rolną, wprowadzone w kwietniu 2016 r., spowodowały znaczne ograniczenie inwestycji na…