Publikacje

Jesteśmy autorami licznych opinii i komentarzy eksperckich z obszarów specjalizacji naszej Kancelarii. Staramy się w sposób fachowy, ale jednocześnie przystępny tłumaczyć zawiłości przepisów prawnych i pokazywać ich zastosowanie w praktyce. Współpracujemy na bieżąco z wieloma prestiżowymi i opiniotwórczymi mediami. Poniżej znajdziecie Państwo wybrane publikacje członków naszego zespołu.

22 września 2020
Autor: Jacek Kosiński, Konrad Dyda

RZECZPOSPOLITA: Nowe zasady: zmiana projektu po wydaniu pozwolenia lub zgłoszeniu

RZECZPOSPOLITA: Nowe zasady: zmiana projektu po wydaniu pozwolenia lub zgłoszeniu

Inwestor, bez uzyskania decyzji zamiennej, będzie mógł zmienić usytuowanie obiektu budowlanego. Zmiany te nie mogą jednak prowadzić do…

8 września 2020
Autor:

RZECZPOSPOLITA: Prawo budowlane: ustawodawca porządkuje kwestie formalne

RZECZPOSPOLITA: Prawo budowlane: ustawodawca porządkuje kwestie formalne

Organ najpierw pouczy inwestora, że użytkowanie obiektu jest niezgodne z prawem, zostawiając mu 60 dni na dopełnienie obowiązków. A dopiero po…

18 sierpnia 2020
Autor: Jacek Kosiński, Konrad Dyda

RZECZPOSPOLITA: Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

RZECZPOSPOLITA: Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

Nie będzie można uzyskać odstępstwa na etapie postępowania legalizacyjnego i będzie mogło zostać ono udzielone tylko przed wydaniem…

11 sierpnia 2020
Autor: Jacek Kosiński, Konrad Dyda

RZECZPOSPOLITA: Nowe zasady legalizacji samowoli budowlanej

RZECZPOSPOLITA: Nowe zasady legalizacji samowoli budowlanej

Nowelizacja prawa budowlanego porządkuje procedurę prowadzoną w przypadku nielegalnie wzniesionych obiektów, ale nie rozwiązuje głównych…

28 lipca 2020
Autor:

RZECZPOSPOLITA: Zmiany w prawie budowlanym korzystne dla inwestorów

RZECZPOSPOLITA: Zmiany w prawie budowlanym korzystne dla inwestorów

W decyzji o pozwoleniu na budowę organ zatwierdzi projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektonicznobudowlany, określające…

4 lutego 2020
Autor: Jacek Kosiński, Konrad Dyda

RZECZPOSPOLITA: Pięć lat na stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę

RZECZPOSPOLITA: Pięć lat na stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę

Po upływie pięciu lat od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji budowlanej, inwestor zyska pewność, że nie zostanie ona wzruszona