Nasłonecznienie mieszkań, miejsca postojowe, budowa antresoli czy konieczność zapewnienia udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami – to tylko najważniejsze ze zmian, jakie mają zostać wprowadzone do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Jedną z ważniejszych zmian z pewnością jest chęć WYKREŚLENIA Z ROZPORZĄDZENIA PRZEPISU, ZGODNIE Z KTÓRYM DLA KAWALEREK W ZABUDOWIE ŚRÓDMIEJSKIEJ NIE OKREŚLA SIĘ WYMAGANEGO CZASU NASŁONECZNIENIA. W praktyce może to uniemożliwić realizację mieszkań jednopokojowych od strony północnej.

Ponadto ustawodawca ma zamiar wprowadzić regulację, zgodnie z którą KAŻDE MIEJSCE POSTOJOWE BĘDZIE MUSIAŁO MIEĆ BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO DROGI MANEWROWEJ. To z kolei właściwie wykluczy możliwość projektowania miejsc rodzinnych czy platform parkingowych.

W myśl projektu w każdym nowym budynku wielorodzinnym będzie musiało znajdować się co najmniej 6% lokali – ale nie mniej, niż jedno mieszkanie – zapewniających UDOGODNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Taki lokal będzie musiał charakteryzować się szerszym korytarzem oraz przestrzenią manewrową dla wózków inwalidzkich, a także montażem gniazdek na odpowiedniej wysokości.