Zamówienia publiczne i PPP.

Jesteśmy zaufanym partnerem w zakresie obsługi zamówień publicznych i PPP. Nasi klienci – zarówno wykonawcy, jak i zamawiający – wiedzą, że opracujemy dla nich szyte na miarę rozwiązania niezależnie od etapu, na jakim znajduje się przetarg lub realizacja projektu. Posiadamy kompetencje zbudowane na olbrzymim doświadczeniu i przy obsłudze najbardziej wymagających spraw.

Klienci mogą korzystać z naszych doświadczeń w zakresie:

 • wsparcia prawnego w postępowaniu przetargowym i negocjacjach umów zawieranych w ramach przedsięwzięcia,
  doradztwa polegającego na wyborze właściwej struktury inwestycji, przygotowaniu dokumentacji przetargowej (m.in. projekty umów PPP lub umów koncesji),
 • przygotowania i negocjowania umów wynikających z udziału w przetargu (m.in. na wykonawstwo, ubezpieczeniowych, kredytowych i z podwykonawcami robót),
 • przygotowania analiz przedrealizacyjnych oraz pełnej dokumentacji projektowej,
 • reprezentowania w postępowaniach dotyczących nieważności umów w sprawie zamówienia publicznego,
 • reprezentowania wykonawców w sprawach dotyczących wynagrodzenia oraz odpowiedzialności wykonawcy z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonania zobowiązania,
 • reprezentowania przed Krajową Izbą Odwoławczą, a także sądami powszechnymi.

W dotychczasowej praktyce kancelarii mieliśmy okazję doradzać największym podmiotom przy realizacji najbardziej prestiżowych inwestycji prowadzonych w ramach zamówień publicznych oraz PPP. Klienci otrzymywali profesjonalne i kompleksowe wsparcie przy realizacji miliardowych projektów infrastrukturalnych, takich jak budowa autostrad i dróg szybkiego ruchu czy metra.

Wybrane przykłady zrealizowanych przez nas zadań:

 • doradztwo w związku z projektami PPP obejmującymi przygotowanie pierwszej w Polsce umowy na budowę i eksploatację autostrady w formule DBFO oraz umowy z niezależnym inżynierem – projekty dotyczyły dwóch odcinków autostrad A1 i A2,
 • doradztwo w związku z zamówieniem publicznym dotyczącym m.in. budowy II linii metra w Warszawie, budowy multimodalnego dworca w Łodzi, południowej obwodnicy Warszawy oraz tunelu pod Wisłą w Warszawie,
 • doradztwo w procesie pozyskania koncesji, rozwoju i funkcjonowaniu 1580 wiat autobusowych i tramwajowych w Warszawie,
 • doradztwo w procesie budowy parkingów podziemnych przy wykorzystaniu formuły koncesji budowlanej,
 • doradztwo oraz reprezentowanie dostawcy mebli biurowych w szeregu postępowań dotyczących zamówień publicznych.