Kancelaria doradza tureckiej spółce Gűlermak w projekcie budowy i utrzymania linii tramwajowej w Krakowie (etap czwarty) realizowanym w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. Przewidywany okres, na który zostanie zawarta umowa PPP, to 23 lata.

W ramach usług prawnych świadczonych przez kancelarię, wniesiono odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Zgodnie z wszystkimi żądaniami odwołania Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zdecydował o zmianie treści ogłoszenia. W wyniku tego ustalono warunki udziału w postępowaniu i kryteria selekcji, o jakie wnioskował odwołujący.

Spółkę w trakcie rozprawy reprezentował dr Łukasz Paweł Goniak. Realizację projektu od strony prawnej nadzoruje Jacek Kosiński, Partner Zarządzający kancelarii.