Aktualności

Działalność na styku prawa i biznesu jest fascynująca. Każdego dnia mamy dostęp do jednocześnie ważnych i ciekawych informacji, sami projektujemy rozwiązania prawne, mające istotny wpływ na działanie biznesowego świata. Czujemy potrzebę dzielenia się gromadzoną w ten sposób wiedzą, bo wymianę doświadczeń i edukację uważamy za nieodzowne elementy wszelkiego rozwoju. W dziale aktualności umieszczamy informacje o życiu naszej kancelarii oraz istotne wiadomości z zakresu przede wszystkim polskiej legislacji.

30 lipca 2019
Autor: Kancelaria

Komisja Weryfikacyjna nie może interesować się łączeniem się spółek

Komisja Weryfikacyjna nie może interesować się łączeniem się spółek
30 lipca 2019
Autor: Jacek Kosiński

Bilans zmian w partnerstwie publiczno-prywatnym

Bilans zmian w partnerstwie publiczno-prywatnym
29 lipca 2019
Autor: Jacek Kosiński

Odpowiednie doradztwo to klucz do sukcesu partnerstwa publiczno-prywatnego

Odpowiednie doradztwo to klucz do sukcesu partnerstwa publiczno-prywatnego
29 lipca 2019
Autor: Jacek Kosiński

Partnerstwo publiczno-prywatne w gminie

Partnerstwo publiczno-prywatne w gminie
29 lipca 2019
Autor: Kancelaria

Efektywne zaplanowanie przestrzeni nie może zostać osiągnięte za wszelką cenę

Efektywne zaplanowanie przestrzeni nie może zostać osiągnięte za wszelką cenę
26 lipca 2019
Autor: Kancelaria

Zamawiający nie może pozorować udzielenia wyjaśnień

Zamawiający nie może pozorować udzielenia wyjaśnień
24 lipca 2019
Autor: Kancelaria

W kwestii likwidacji użytkowania wieczystego trudno być optymistą

W kwestii likwidacji użytkowania wieczystego trudno być optymistą
23 lipca 2019
Autor: Kancelaria

Jak liczyć termin do wniesienia odwołania, kiedy e-oferta się nie otwiera ?

Jak liczyć termin do wniesienia odwołania, kiedy e-oferta się nie otwiera ?
19 lipca 2019
Autor: Kancelaria

Przekroczenie wymagań określonych w decyzji o warunkach zabudowy nie uprawnia do wstrzymania robót budowlanych

Przekroczenie wymagań określonych w decyzji o warunkach zabudowy nie uprawnia do wstrzymania robót budowlanych