Aktualności

Działalność na styku prawa i biznesu jest fascynująca. Każdego dnia mamy dostęp do jednocześnie ważnych i ciekawych informacji, sami projektujemy rozwiązania prawne, mające istotny wpływ na działanie biznesowego świata. Czujemy potrzebę dzielenia się gromadzoną w ten sposób wiedzą, bo wymianę doświadczeń i edukację uważamy za nieodzowne elementy wszelkiego rozwoju. W dziale aktualności umieszczamy informacje o życiu naszej kancelarii oraz istotne wiadomości z zakresu przede wszystkim polskiej legislacji.

26 lipca 2019
Autor: Kancelaria

Zamawiający nie może pozorować udzielenia wyjaśnień

Zamawiający nie może pozorować udzielenia wyjaśnień
24 lipca 2019
Autor: Kancelaria

W kwestii likwidacji użytkowania wieczystego trudno być optymistą

W kwestii likwidacji użytkowania wieczystego trudno być optymistą
23 lipca 2019
Autor: Kancelaria

Jak liczyć termin do wniesienia odwołania, kiedy e-oferta się nie otwiera ?

Jak liczyć termin do wniesienia odwołania, kiedy e-oferta się nie otwiera ?
19 lipca 2019
Autor: Kancelaria

Przekroczenie wymagań określonych w decyzji o warunkach zabudowy nie uprawnia do wstrzymania robót budowlanych

Przekroczenie wymagań określonych w decyzji o warunkach zabudowy nie uprawnia do wstrzymania robót budowlanych
17 lipca 2019
Autor: Kancelaria

Niedługo wejdą w życie niezwykle istotne zmiany dla rynku nieruchomości

Niedługo wejdą w życie niezwykle istotne zmiany dla rynku nieruchomości
16 lipca 2019
Autor: Kancelaria

Co elektronizacja zamówień publicznych oznacza do potencjalnych wykonawców?

Co elektronizacja zamówień publicznych oznacza do potencjalnych wykonawców?
15 lipca 2019
Autor: Kancelaria

Deweloperzy muszą uważać na UOKiK

Deweloperzy muszą uważać na UOKiK
10 lipca 2019
Autor: Kancelaria

Nowe Prawo zamówień publicznych coraz bliżej

Nowe Prawo zamówień publicznych coraz bliżej
9 lipca 2019
Autor: Kancelaria

Lotnisko zawsze będzie trudnym sąsiadem dewelopera

Lotnisko zawsze będzie trudnym sąsiadem dewelopera