Aktualności

Działalność na styku prawa i biznesu jest fascynująca. Każdego dnia mamy dostęp do jednocześnie ważnych i ciekawych informacji, sami projektujemy rozwiązania prawne, mające istotny wpływ na działanie biznesowego świata. Czujemy potrzebę dzielenia się gromadzoną w ten sposób wiedzą, bo wymianę doświadczeń i edukację uważamy za nieodzowne elementy wszelkiego rozwoju. W dziale aktualności umieszczamy informacje o życiu naszej kancelarii oraz istotne wiadomości z zakresu przede wszystkim polskiej legislacji.

10 października 2018
Autor: Jacek Kosiński

Likwidacja spółki cywilnej krok po kroku

Likwidacja spółki cywilnej krok po kroku
10 października 2018
Autor: Jacek Kosiński

Likwidacja spółki jawnej

Likwidacja spółki jawnej
10 października 2018
Autor: Jacek Kosiński

Likwidacja spółki z o.o. krok po kroku

Likwidacja spółki z o.o. krok po kroku
8 października 2018
Autor: Jacek Kosiński

Inwestujący w najem nieruchomości zyskają niezwykle ciekawą formę działalności

Inwestujący w najem nieruchomości zyskają niezwykle ciekawą formę działalności
20 września 2018
Autor: Jacek Kosiński

Sukces w sporze przed Krajową Izbą Odwoławczą – wartość zamówienia blisko 1,5 mld zł

Sukces w sporze przed Krajową Izbą Odwoławczą – wartość zamówienia blisko 1,5 mld zł
19 września 2018
Autor: Jacek Kosiński

Coraz lepszy czas dla partnerstwa publiczno-prywatnego

Coraz lepszy czas dla partnerstwa publiczno-prywatnego
5 września 2018
Autor: Jacek Kosiński

Zgłoszenie podwykonawcy do inwestora i udzielenie zgody na udział w realizacji prac

Zgłoszenie podwykonawcy do inwestora i udzielenie zgody na udział w realizacji prac
4 września 2018
Autor: Jacek Kosiński

Służebność przejazdu – czy właściciel działki zawsze musi udostępnić sąsiadowi drogę?

Służebność przejazdu – czy właściciel działki zawsze musi udostępnić sąsiadowi drogę?
31 sierpnia 2018
Autor: Jacek Kosiński

Polder przeciwpowodziowy nie może prowadzić do zalania działek nie wchodzących w jego teren

Polder przeciwpowodziowy nie może prowadzić do zalania działek nie wchodzących w jego teren