Aktualności

Działalność na styku prawa i biznesu jest fascynująca. Każdego dnia mamy dostęp do jednocześnie ważnych i ciekawych informacji, sami projektujemy rozwiązania prawne, mające istotny wpływ na działanie biznesowego świata. Czujemy potrzebę dzielenia się gromadzoną w ten sposób wiedzą, bo wymianę doświadczeń i edukację uważamy za nieodzowne elementy wszelkiego rozwoju. W dziale aktualności umieszczamy informacje o życiu naszej kancelarii oraz istotne wiadomości z zakresu przede wszystkim polskiej legislacji.

29 sierpnia 2019
Autor: Kancelaria

O przebiegu drogi decyduje inwestor, a nie organ

O przebiegu drogi decyduje inwestor, a nie organ
28 sierpnia 2019
Autor: Kancelaria

Przedsiębiorcy mogą przestać liczyć na intratne przetargi

Przedsiębiorcy mogą przestać liczyć na intratne przetargi
27 sierpnia 2019
Autor: Kancelaria

Wykonawca nie może zostać wybrany dowolnie – także wówczas, gdy nie stosuje się Prawa zamówień publicznych

Wykonawca nie może zostać wybrany dowolnie – także wówczas, gdy nie stosuje się Prawa zamówień publicznych
26 sierpnia 2019
Autor: Jacek Kosiński

W jaki sposób skorzystać z zasobów podmiotów trzecich w partnerstwie publiczno-prywatnym?

W jaki sposób skorzystać z zasobów podmiotów trzecich w partnerstwie publiczno-prywatnym?
26 sierpnia 2019
Autor: Jacek Kosiński

Z podatkowego punktu widzenia partnerstwo publiczno-prywatne to korzystne rozwiązanie dla obydwu stron umowy

Z podatkowego punktu widzenia partnerstwo publiczno-prywatne to korzystne rozwiązanie dla obydwu stron umowy
26 sierpnia 2019
Autor: Jacek Kosiński

Najważniejsze zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym z lipca 2018 roku

Najważniejsze zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym z lipca 2018 roku
26 sierpnia 2019
Autor: Jacek Kosiński

Z zawiązania konsorcjum wynika szereg korzyści na każdym etapie partnerstwa publiczno-prywatnego

Z zawiązania konsorcjum wynika szereg korzyści na każdym etapie partnerstwa publiczno-prywatnego
26 sierpnia 2019
Autor: Kancelaria

Nowa forma pomocy dla zainteresowanych partnerstwem publiczno-prywatnym

Nowa forma pomocy dla zainteresowanych partnerstwem publiczno-prywatnym
23 sierpnia 2019
Autor: Kancelaria

Zamawiający musi uwzględnić koszty, jakie ponosi wykonawca w związku z pracowniczymi planami kapitałowymi

Zamawiający musi uwzględnić koszty, jakie ponosi wykonawca w związku z pracowniczymi planami kapitałowymi