Aktualności

Działalność na styku prawa i biznesu jest fascynująca. Każdego dnia mamy dostęp do jednocześnie ważnych i ciekawych informacji, sami projektujemy rozwiązania prawne, mające istotny wpływ na działanie biznesowego świata. Czujemy potrzebę dzielenia się gromadzoną w ten sposób wiedzą, bo wymianę doświadczeń i edukację uważamy za nieodzowne elementy wszelkiego rozwoju. W dziale aktualności umieszczamy informacje o życiu naszej kancelarii oraz istotne wiadomości z zakresu przede wszystkim polskiej legislacji.

29 października 2019
Autor: Kancelaria

Procedura Zmiany vs roszczenia w warunkach FIDIC na roboty budowlane – Żółta a Czerwona Księga FIDIC

Procedura Zmiany vs roszczenia w warunkach FIDIC na roboty budowlane – Żółta a Czerwona Księga FIDIC
28 października 2019
Autor: Kancelaria

Korzystanie z AI w procesie rekrutacji

Korzystanie z AI w procesie rekrutacji
25 października 2019
Autor: Kancelaria

Możliwość zmiany podstawy rozwiązania umowy o pracę w ugodzie sądowej

Możliwość zmiany podstawy rozwiązania umowy o pracę w ugodzie sądowej
24 października 2019
Autor: Kancelaria

Odpowiedzialność karna i odszkodowawcza w świetle przepisów o ochronie danych osobowych

Odpowiedzialność karna i odszkodowawcza w świetle przepisów o ochronie danych osobowych
23 października 2019
Autor: Kancelaria

Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych w zakresie przechowywania paliw płynnych na potrzeby własne

Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych w zakresie przechowywania paliw płynnych na potrzeby własne
21 października 2019
Autor: Kancelaria

Pracownikowi w okresie ochronnym można zmienić warunki pracy i płacy

Pracownikowi w okresie ochronnym można zmienić warunki pracy i płacy
18 października 2019
Autor: Kancelaria

Nieuprawnione przetwarzanie danych osobowych a odpowiedzialność karna

Nieuprawnione przetwarzanie danych osobowych a odpowiedzialność karna
17 października 2019
Autor: Kancelaria

Czy garaż, piwnicę, czy komórkę lokatorską można sprzedać ?

Czy garaż, piwnicę, czy komórkę lokatorską można sprzedać ?
16 października 2019
Autor: Kancelaria

Rząd chce przyspieszyć proces budowlany – tym razem dzięki zmianom w geodezji

Rząd chce przyspieszyć proces budowlany – tym razem dzięki zmianom w geodezji