Aktualności

Działalność na styku prawa i biznesu jest fascynująca. Każdego dnia mamy dostęp do jednocześnie ważnych i ciekawych informacji, sami projektujemy rozwiązania prawne, mające istotny wpływ na działanie biznesowego świata. Czujemy potrzebę dzielenia się gromadzoną w ten sposób wiedzą, bo wymianę doświadczeń i edukację uważamy za nieodzowne elementy wszelkiego rozwoju. W dziale aktualności umieszczamy informacje o życiu naszej kancelarii oraz istotne wiadomości z zakresu przede wszystkim polskiej legislacji.

13 listopada 2019
Autor: Jacek Kosiński

Partnerstwo publiczno-prywatne a koncesja na roboty budowlane lub usługi

Partnerstwo publiczno-prywatne a koncesja na roboty budowlane lub usługi
4 listopada 2019
Autor: Kancelaria

TSUE: zamawiający ma prawo ocenić uczciwość wykonawcy

TSUE: zamawiający ma prawo ocenić uczciwość wykonawcy
30 października 2019
Autor: Kancelaria

Samorządy nie zawsze muszą poszukiwać wykonawców na wolnym rynku

Samorządy nie zawsze muszą poszukiwać wykonawców na wolnym rynku
15 października 2019
Autor: Kancelaria

Zamawiający nie może każdego ryzyka przerzucić na wykonawcę

Zamawiający nie może każdego ryzyka przerzucić na wykonawcę
10 października 2019
Autor: Kancelaria

Udział w tej samej grupie kapitałowej nie oznacza automatycznego wykluczenia z przetargu

Udział w tej samej grupie kapitałowej nie oznacza automatycznego wykluczenia z przetargu
9 października 2019
Autor: Jacek Kosiński

Partnerstwo publiczno-prywatne w modelu hybrydowym pozwala na jednoczesne wykorzystanie potencjału przedsiębiorców i środków unijnych

Partnerstwo publiczno-prywatne w modelu hybrydowym pozwala na jednoczesne wykorzystanie potencjału przedsiębiorców i środków unijnych
9 października 2019
Autor: Jacek Kosiński

Za opóźnienia w realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego przedsiębiorcy grozi kara

Za opóźnienia w realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego przedsiębiorcy grozi kara
9 października 2019
Autor: Jacek Kosiński

W partnerstwie publiczno-prywatnym problemy należy rozwiązywać zawczasu

W partnerstwie publiczno-prywatnym problemy należy rozwiązywać zawczasu
30 września 2019
Autor: Kancelaria

Reforma zamówień publicznych może rozbić się o urzędników

Reforma zamówień publicznych może rozbić się o urzędników