Aktualności

Działalność na styku prawa i biznesu jest fascynująca. Każdego dnia mamy dostęp do jednocześnie ważnych i ciekawych informacji, sami projektujemy rozwiązania prawne, mające istotny wpływ na działanie biznesowego świata. Czujemy potrzebę dzielenia się gromadzoną w ten sposób wiedzą, bo wymianę doświadczeń i edukację uważamy za nieodzowne elementy wszelkiego rozwoju. W dziale aktualności umieszczamy informacje o życiu naszej kancelarii oraz istotne wiadomości z zakresu przede wszystkim polskiej legislacji.

6 listopada 2018
Autor: Kancelaria

Klient dewelopera nie jest stroną postępowania o pozwolenie na budowę

Klient dewelopera nie jest stroną postępowania o pozwolenie na budowę
5 listopada 2018
Autor: Kancelaria

Kolejna wygrana kancelarii przed Krajową Izbą Odwoławczą

Kolejna wygrana kancelarii przed Krajową Izbą Odwoławczą
5 listopada 2018
Autor: Kancelaria

Podsumowanie orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej za 2017 rok

Podsumowanie orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej za 2017 rok
31 października 2018
Autor: Jacek Kosiński

Samo uzgadnianie warunków składanych w przetargu ofert narusza konkurencję

Samo uzgadnianie warunków składanych w przetargu ofert narusza konkurencję
30 października 2018
Autor: Jacek Kosiński

Urząd Zamówień Publicznych przypomina: wnoszenie wadium także elektronicznie

Urząd Zamówień Publicznych przypomina: wnoszenie wadium także elektronicznie
30 października 2018
Autor: Jacek Kosiński

Likwidacja spółki partnerskiej krok po kroku

Likwidacja spółki partnerskiej krok po kroku
30 października 2018
Autor: Jacek Kosiński

Likwidacja spółki akcyjnej

Likwidacja spółki akcyjnej
30 października 2018
Autor: Jacek Kosiński

Specyfika likwidacji jednoosobowej spółki z o.o.

Specyfika likwidacji jednoosobowej spółki z o.o.
30 października 2018
Autor: Jacek Kosiński

We wspólnocie mieszkaniowej trzeba się dogadać – w przeciwnym razie poważne zamierzenia mogą spalić na panewce

We wspólnocie mieszkaniowej trzeba się dogadać – w przeciwnym razie poważne zamierzenia mogą spalić na panewce