Aktualności

Działalność na styku prawa i biznesu jest fascynująca. Każdego dnia mamy dostęp do jednocześnie ważnych i ciekawych informacji, sami projektujemy rozwiązania prawne, mające istotny wpływ na działanie biznesowego świata. Czujemy potrzebę dzielenia się gromadzoną w ten sposób wiedzą, bo wymianę doświadczeń i edukację uważamy za nieodzowne elementy wszelkiego rozwoju. W dziale aktualności umieszczamy informacje o życiu naszej kancelarii oraz istotne wiadomości z zakresu przede wszystkim polskiej legislacji.

28 października 2021
Autor: Kancelaria

Czy rząd szykuje interwencję w rynek?

Czy rząd szykuje interwencję w rynek?
23 października 2021
Autor: Kancelaria

Wystarczy wykonać wyrok Krajowej Izby Odwoławczej

Wystarczy wykonać wyrok Krajowej Izby Odwoławczej
20 października 2021
Autor: Kancelaria

Świadectwo energetyczne to problem w obrocie mieszkaniami

Świadectwo energetyczne to problem w obrocie mieszkaniami
15 października 2021
Autor: Kancelaria

Ziemię pod farmę fotowoltaiczną trzeba odrolnić

Ziemię pod farmę fotowoltaiczną trzeba odrolnić
13 października 2021
Autor: Kancelaria

Czy podwyżka stóp procentowych spowoduje problemy?

Czy podwyżka stóp procentowych spowoduje problemy?
10 października 2021
Autor: Kancelaria

Niekorzystne zmiany dla OZE (definicja mocy zainstalowanej)

Niekorzystne zmiany dla OZE (definicja mocy zainstalowanej)
8 października 2021
Autor: Kancelaria

Czy istnieją problemy ze stabilnością decyzji budowlanych?

Czy istnieją problemy ze stabilnością decyzji budowlanych?
6 października 2021
Autor: Kancelaria

Partnerstwo publiczno-prywatne w ramach spółki

Partnerstwo publiczno-prywatne w ramach spółki
4 października 2021
Autor: Kancelaria

Co dalej z rozliczeniami prosumentów?

Co dalej z rozliczeniami prosumentów?